منو

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم. 02156770122

شاپ کالا سایت معتبر فروش لوازم خانگی میباشد که برای اطمینان شما دارای نماد الکترونیکی و نماد اعتماد میباشد و دارای چند شماره تلفن همراه و شماره تلفن ثابت میباشد که میتواند به شما اطمینان 100 درصدی بدهد .

شما می توانید برای ارتباط با پشتیبانی و کارشناسان با این شماره تماس ها حاصل فرمایید 02156770122 _ 09120292218 _ 09031517630 _ 09916319129

کلیه مکاتبات شاپ کالا با شماره تماس شما انجام می شود.

دمو فروشگاه پارالکس قالب فلت سام

[ux_banner height=”540px” bg=”7″ bg_size=”original” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” bg_pos=”35% 23%” parallax=”3″]

[text_box width=”41″ width__sm=”80″ animate=”fadeInLeft” position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

Fancy Top Title

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[button text=”Shop Now” color=”white” radius=”99″ link=”shop”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”540px” bg=”8″ bg_color=”rgb(113, 117, 186)” bg_pos=”60% 16%” parallax=”3″]

[text_box width=”41″ width__sm=”82″ position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

Create amazing Parallax effects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[button text=”Shop Now” color=”white” radius=”99″ link=”shop”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”470px” bg=”9″ bg_color=”rgb(164, 113, 186)” parallax=”1″]

[text_box width=”58″ width__sm=”85″ parallax=”2″ position_x=”50″ position_y=”50″]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[button text=”Shop Now” radius=”99″ link=”shop”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”470px” bg=”10″ bg_color=”rgb(218, 218, 218)” parallax=”1″]

[text_box text_color=”dark” width=”34″ width__sm=”74″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

299$

[button text=”Shop Now” radius=”99″ link=”shop”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”500px” bg=”11″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 185, 179, 0.91)”]

[text_box width__sm=”79″ parallax=”2″ position_x=”50″ position_y=”50″]

SUMMER SALE END SOON

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[ux_countdown bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.06)”]

[button text=”Shop Now” color=”white” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”14″]

[ux_banner height=”94%” bg=”12″ bg_pos=”20% 60%” parallax=”2″]

[text_box text_color=”dark” width=”31″ width__sm=”61″ scale__sm=”64″ position_x=”90″ position_y=”90″ text_align=”right”]

Add Hotspots to BAnners

Hotspots can be added to banners and dragged around. You can have Hotspots that goes to a Product Lightbox or just a simple Tooltip.

[/text_box]
[ux_hotspot type=”product” prod_id=”416″ bg_color=”rgb(47, 166, 162)” position_x=”55″ position_y=”25″]

[ux_hotspot text=”Cool Camera :)” size=”large” bg_color=”#4DB7B3″ position_x=”10″ position_y=”80″]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”17″ padding=”0px 10% 0px 10%”]

[title style=”center” text=”Add a Title here” size=”undefined”]

[ux_products style=”overlay” columns=”2″ columns__sm=”2″ animate=”fadeInLeft” slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” image_height=”166%” image_size=”medium” image_hover=”overlay-add”]

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”450px” bg=”13″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.63)” parallax=”3″]

[text_box width__sm=”93″ parallax=”2″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Join Our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[contact-form-7 id=”7042″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”equal”]

[col span=”6″ span__sm=”17″ padding=”10% 10% 0px 10%” bg_color=”rgb(240, 240, 240)”]

[title style=”center” text=”Featured” size=”undefined”]

[ux_products style=”overlay” columns=”2″ columns__sm=”2″ animate=”fadeInLeft” slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” show=”featured” image_height=”166%” image_size=”medium” image_hover=”overlay-add”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”15″]

[ux_banner height=”99%” bg=”14″ bg_pos=”56% 22%” parallax=”2″]

[text_box text_color=”dark” width=”37″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

This is a simple banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

29$

[/text_box]
[ux_hotspot position_x=”55″ position_y=”15″]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[ux_instagram_feed username=”topshop” type=”slider” width=”full-width” columns=”7″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light”]

logo